Begränsning av vårt kemiska fotavtryck

Som med all textilproduktion krävs det kemikalier för att tillverka våra produkter. I vår strävan att minimera vår totala kemiska påverkan och inte bara för de färdiga produkterna, anser vi att det är viktigt att hantera vår leverantörsverksamhet på ett sätt som skyddar miljön, fabriksarbetarna och konsumenterna. Det är inte lätt att helt följa varje länk i textilproduktionskedjan, men ett strukturerat tillvägagångssätt leder oss till våra mål. Dessutom inser vi att vi har ett ansvar för att skapa medvetenhet bland våra leverantörer om vårt ömsesidiga kemiska fotavtryck.

Kemikaliehantering

Snickers Workwear ingår i Hultafors Group. För att säkerställa efterlevnaden av kemikalielagstiftningen har vi tagit fram en koncernövergripande förteckning över begränsade ämnen (RSL), som alla leverantörer i vår produktionsprocess måste underteckna. Vår ambition är att bara arbeta med nominerade leverantörer för alla material och fästen och beslag som används i våra produkter. Detta ökar transparensen och kontrollen av komponenterna i våra produkter och säkerställer efterlevnad. Proaktiv kemikaliehantering gynnar både de människor som arbetar i vår leveranskedja och användarna av våra produkter.

Förstklassiga material för förstklassiga produkter

Vi väljer ut de bäst lämpade komponenterna för varje produkt, utan att kompromissa med kemikalieefterlevnaden. Vår egen kvalitetssäkringsprocess för leverantörer tar oss långt. Dessutom arbetar vi ofta med material som är certifierade enligt OEKO-TEX-standarden, ett globalt enhetligt test- och certifieringssystem, eller leverantörer som är certifierade enligt den oberoende Bluesign-standarden – en certifiering för textilindustrin som fokuserar på rättslig efterlevnad när det gäller miljöhälsa och säkerhet.

Medlem i Kemikaliegruppen/RISE

För att hålla oss uppdaterade om de senaste kemikalie- och miljöfrågorna är vi medlem i Kemikaliegruppen på RISE (Research Institutes of Sweden). Genom vårt medlemskap har vi tillgång till det senaste inom lagstiftning och forskning kring textilkemi, kemikaliedatabaser och stöd och hjälp med att uppfylla lagstiftningen. Stödet från detta institut är framåtblickande, vilket betyder att vi får kunskap om och kan anpassa oss till ny lagstiftning i god tid innan den träder i kraft.

Medlem i Swedish Textile Importers' Association

Vi är även medlem i Swedish Textile Importers’ Association, en branschorganisation för svenska företag som arbetar med textil, lädervaror, kläder och skor. Detta organ ger oss branschrelaterad lagstiftningsinformation, support om kemikalier och annan information om hur vi kan fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete.